Sant Silvestre El Masnou Sant Silvestre El Masnou Sant Silvestre El Masnou Sant Silvestre El Masnou

Organitza

Sant Silvestre del Masnou
  • ll·lm. Sr. Pere Parés i Rosés, alcalde de l'Ajuntament del Masnou
  • Sr. Jordi Matas, regidor d’esports de l'Ajuntament del Masnou
  • Sr. Albert Sánchez Rodríguez, tècnic d`Esports de l'Ajuntament del Masnou

Gestiona

  • Club Atletisme La Sansi
  • Sr. Josep Lluís Blanco (Organitzador)
  • Estéban Giménez (Director de cursa)
  • Bea Caballero (Cap d’organització)